skip to Main Content

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding ontvangen we graag je motivatiebrief, bij voorkeur via mail naar info@effectieveintuitie.nl. Het is belangrijk dat je in je brief ingaat op de volgende onderwerpen:

• Waarom wil je de opleiding gaan doen?

• Wat is je persoonlijke leefsituatie?

• Wat is je werk en/of wat zijn je dagelijkse bezigheden?

• Vanuit welke achtergrond en interesses kom je tot de keuze voor deze opleiding?

• Wat spreekt je het meeste aan van deze opleiding?

• Wat is doorslaggevend geweest om voor deze opleiding te kiezen?

• In welke groep wil je graag deelnemen

Op grond van je motivatiebrief bekijken we of je kunt deelnemen aan de lesgroep van je keuze. Enkele dagen na het insturen van je brief kun je bericht van ons verwachten.

Wat is de benodigde vooropleiding?

Binnen het Centrum voor Effectieve Intuïtie werken we op HBO-denk en werkniveau. Dat geldt dus ook voor de opleiding Intuïtie Practitioner. Er gelden géén speciale (voor)opleidingseisen. Een HBO-denk- en werkniveau wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een HBO-opleiding moet hebben gevolgd. Wij vinden het belangrijker dat je naar jezelf wilt en durft te kijken, open kunt staan voor wat je in de opleiding aangeboden wordt en dit toepast, en gemotiveerd bent om je te ontwikkelen.

Ik heb al een andere opleiding op dit gebied gevolgd, is er vrijstelling voor 1 of meerdere lesjaren mogelijk?

Nee, dat is niet mogelijk. We gebruiken de methode effectieve intuïtie die door Carolina Bont is ontwikkeld. Deze methode is uniek en wordt enkel op deze opleiding gegeven. Deze geeft gelijk een veel diepere en effectievere toegang tot je intuïtie. De lesmethode en lessen zijn zo gemaakt dat ieder op zijn/ haar eigen niveau kan leren. D.w.z. elke deelnemer kan er optimaal uithalen wat op zijn/ haar niveau van belang is voor groei en ontwikkeling. Daarbij bouwt elk lesjaar verder op het jaar ervoor. En is kennis van de eerdere behandelde onderwerpen van grootste belang om de daarop komende lessen goed te kunnen volgen en begrijpen.

Wat is de studiebelasting?

In algemene zin gaat de studiebelasting van de opleiding erover dat je de aangereikte stof op allerlei momenten in je dagelijks leven leert toe te passen en dat je je intuïtie als een heel praktisch instrument leert te gebruiken. Je bereidheid om daar ruimte voor te maken is belangrijk. Overige vormen van studiebelasting zijn:

Het eerste jaar omvat tien lesdagen, die eens per maand op zaterdag (start in april) of zondag (start in november) of vrijdag (start in april en november) plaatsvinden (van 10:00 tot 15:30 uur). Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent. Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen, daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Het tweede jaar is op dezelfde wijze opgezet als het eerste jaar, alleen vinden de lesdagen plaats op zaterdagen.

Het derde jaar bestaat uit zeven lesdagen, eens per maand (op zaterdag). Verder wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed.

Is de opleiding erkend en/of is geregistreerd?

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer hierover…

Ook heeft het Centrum voor Effectieve Intuïtie het NRTO keurmerk https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/keurmerk/

en is erkend door KTNO en BATC.

Is het volgen van de reading en de workshop verplicht?

Nee, dat is niet verplicht om te volgen voordat je de opleiding start. We raden deze activiteiten wel van harte aan als voorbereiding op je start in de opleiding.

Het volgen van een reading kan een krachtige impuls geven aan je ontwikkeling. Dit kan een toegevoegde waarde geven bij de start van opleiding. Het is geen voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding. We adviseren om een reading te laten doen bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie of bij een reader die aangesloten is bij de Beroepsorganisatie voor Aurareaders. Hierdoor ben je er zeker van dat de reading aansluit bij onze werkwijze.

Het volgen van de workshop ‘Intuïtie activering, aurabescherming en gevoeligheid als kracht’ geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat. De workshop is dus een mooie “warming up” voor de opleiding.

Waar is de prijs van de opleiding op gebaseerd?

Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten, waaronder de opleiding, toegankelijk zijn voor veel mensen. Dat is gedreven door onze ideële instelling: we willen graag veel mensen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en het beste te betekenen voor zichzelf, anderen en de wereld.

De prijs van de opleiding is gebaseerd op wat je aangeboden krijgt: de lessen, de lesdagen, de persoonlijke begeleiding en de telefonische coachingsconsulten waar je gebruik van kunt maken.

Wil je graag prijsinformatie toegestuurd krijgen? Dit kun je eenvoudig aanvragen via ons contactformulier.

Wat kan ik worden met deze opleiding?

Alles wat gegeven wordt door het Centrum voor Effectieve Intuïtie staat om te beginnen ten doel van je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt bewuster van je kwaliteiten, je krijgt meer inzicht in wat voor jou in het leven belangrijk is en hoe je je leven op een heel praktische manier meer in lijn kunt brengen hiermee. Het contact met je intuïtie (innerlijke wijsheid) wordt gestimuleerd. Je leert hoe je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen in jezelf kunt vinden. Hoe je meer balans en innerlijke rust kunt krijgen. Balans bijvoorbeeld tussen wat je vanuit je hoofd denkt en vanuit je hart voelt. Je leert hoe je je gevoeligheid als kracht kunt inzetten en hoe mindfulness te integreren in je dagelijks leven. Tegelijkertijd leer je dit toe te passen in de werkzaamheden en activiteiten die je hebt. Je persoonlijke ontwikkeling staat dus centraal maar het heeft een heel direct effect op alles in je leven.

De opleiding Intuïtie Practitioner bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie geeft verdieping van kwaliteit in je persoonlijk leven en werk. Onze opleiding wordt veel ingezet als bijscholing voor mensen die in mensgerichte beroepen werken, bijvoorbeeld als coach, teamleider, leerkracht, directeur, zelfstandig ondernemer. Als je na de basisopleiding van 3 jaar nog verder wilt kun je je in het Traject Professioneel Auralezen/ professioneel Intuïtie Practitioner laten opleiden tot professioneel auralezer of Intuïtie Practitioner.

De opleiding is een investering in jezelf, waarover veel cursisten zeggen: “dit is de beste investering in mezelf die ik ooit gedaan heb en niet had willen missen.” Maar zeker ook in je werk door het direct toepasbare karakter. Vooral in mensgerichte beroepen is de geleerde kennis ruim inzetbaar.

Zijn er de toetsingen, examinering en herkansingen? Hoe is dat geregeld?

In de eerste drie jaren van de opleiding Intuïtie Practitioner is het vooral belangrijk dat je vertrouwen opbouwt in je eigen intuïtieve vermogen. Het is daarom belangrijk dat er alle ruimte is voor de deelnemer om zelf te ervaren en experimenteren. Je krijgt daarvoor duidelijke richtlijnen mee. Uiteraard is supervisie ook belangrijk. Er wordt maandelijks gekeken of je op de juiste manier bezig bent en of je de aangereikte lesstof en persoonlijke aanwijzingen goed toepast. Om hier optimaal in begeleid te kunnen worden, wordt van de deelnemers gevraagd om maandelijks een verslag te doen van de eigen en gezamenlijke ervaringen. Opmerkingen, vragen of kanttekeningen worden of klassikaal of individueel behandeld. Er is alle ruimte voor het oefenen op een veilige en verantwoorde manier en er wordt ingegrepen als er onjuistheden zijn.. Aan het eind van elk lesjaar is er een persoonlijke evaluatie opdracht. Waarbij gekeken wordt of het geleerde voldoende praktisch kan worden toegepast. Er wordt dan gekeken naar voldoende of onvoldoende.

Het professionalisatiejaar (of 4e jaar) neemt wat dat betreft een andere plek in. Aangezien mensen na dit jaar op professionele wijze invulling willen gaan geven aan hun intuïtie door bijvoorbeeld 1 op 1 sessies te gaan geven. De toetsing gaat niet meer per maand en klassikaal, maar individueel en per opdracht. Ook wordt er per leeronderwerp bekeken op voldoende of onvoldoende. Leeronderwerpen zijn bijvoorbeeld

-zelfreflectie

-opbouw reading, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden

-helder en nuchter diepgaande thema’s kunnen duiden

-omgang met cliënten

-praktisch toepassen intuïtie in persoonlijk leven

-zelfzorg

-etc.

De uitgebreide lijst “Examinering professionalisatiejaar” verkrijg je bij aanvang van het vierde jaar.

Herkansing is enkel relevant met betrekking tot het vierde jaar, omdat examinering enkel in dit jaar van toepassing is. Een student kan in aanmerking komen voor herkansing wanneer deze door overmacht minder tijd en ruimte heeft kunnen creëren voor zichzelf om een voldoende niveau te behalen voor of op de laatste dag van dit traject. De mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig door te gaan met de nog te maken opdrachten, hier supervisie voor te krijgen zoals in het vierde jaar wordt gegeven en op een later (in onderling overleg af te spreken) moment dit jaar alsnog officieel af te ronden.

 

Bij de jaren 2-3-4 wordt van tevoren gekeken of je het voorgaande jaar zeker voor 80 % aanwezig bent geweest en je alle persoonlijke opdrachten gedaan hebt. Daarnaast of het volgende lesjaar aansluit bij je ontwikkeling

Hoe kan ik me inschrijven voor de workshop?

Inschrijven voor de workshop kan via telefoon, mail of via de agenda.

Waarom moet ik me voorbereiden op de workshop?

Tijdens de workshop willen we de deelnemers onder andere graag zelf de werking van aura’s en chakra’s te laten ervaren. We hebben gemerkt dat we daarin meer kunnen doen als iedereen al enige voorkennis heeft over hoe wij daarmee werken.

Door wie wordt de reading gegeven?

Wij werken voor de readings met een klein team van professionele readers. Mensen die allemaal de opleiding, inclusief het Traject Professioneel Auralezen, bij ons succesvol hebben afgerond, lid zijn van de Beroepsorganisatie voor Aurareaders, jaarlijks bijscholing volgen en regelmatig readings verzorgen. Als je behoefte hebt om te weten of de reader bij je past, voel je dan uitgenodigd om dat te bespreken bij het maken van een afspraak.

Hoe maak ik een afspraak voor een reading?

Een afspraak voor een reading kun je bij voorkeur telefonisch maken.
Je bereikt ons op 023-524 88 63. Mocht het telefonisch niet lukken, dan zijn we ook bereikbaar via chat en e-mail.

Wat is de meerwaarde van een reading?

Een reading geeft je helderheid en inzicht en zorgt ervoor dat je in 1 keer veel meer over jezelf weet en van jezelf begrijpt.

Waar kan ik jullie prijzen vinden?

Uitgebreide prijsinformatie sturen we je graag persoonlijk per mail toe. Dit kun je aanvragen via telefoon, mail of via ons contactformulier. Neem contact met ons op.

Is er binnenkort een open dag?

Wij organiseren geen informatie avonden of open dagen. We willen je graag kennis laten maken door zelf te ervaren hoe onze activiteiten voor jou werken en doorwerken.

De workshop ‘Intuïtie activering, aurabescherming en gevoeligheid als kracht’ geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat.

Een reading verdiept het inzicht in jezelf en in de stappen die je aan het zetten bent in je persoonlijke ontwikkeling. Met een reading kun je meer inzicht krijgen over of het passend voor je is om een opleiding zoals de onze te volgen.

Ik ben niet hoogsensitief, zijn de activiteiten geschikt voor mij?

Je hoeft niet hoogsensitief te zijn om van ons aanbod te kunnen profiteren.

Iedereen heeft een gevoelige kant, iedereen heeft de stem van intuïtie in zich en iedereen leest ook energie (bijvoorbeeld als je merkt of de sfeer ergens goed is of juist niet). Hoogsensitieve mensen ervaren dit soms sterker dan gemiddeld. Onze activiteiten zijn geschikt voor iedereen die interesse heeft om de wijsheid en de kracht die in je intuïtie zit op een praktische manier in te zetten en verder te ontwikkelen. Om hiermee je persoonlijke effectiviteit te te vergroten.

Mijn vraag staat er niet bij

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we zullen je zo snel en goed mogelijk van de gewenste informatie proberen te voorzien.

Back To Top