skip to Main Content

Copyright & Auteursrecht

(©) 2016 Copyright Centrum voor Effectieve Intuïtie en C. Bont.
Op alle teksten van deze website rust copyright en auteursrecht van C. Bont, tenzij anders vermeld. Op de inhoud en vormgeving van deze website rust copyright en auteursrecht van Het Centrum voor Effectieve Intuïtie.
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van C. Bont en het Centrum voor Effectieve Intuïtie.

Back To Top