skip to Main Content
Opleiding:
Intuïtie Practitioner
Dé opleiding waarin je jezelf ontwikkelt op persoonlijk,
professioneel en spiritueel vlak door middel van intuïtieontwikkeling

STAP-budget

Start deze opleiding met €1.000 subsidie!

Je kan deze opleiding onder voorwaarden nu volgen met €1.000 subsidie.
Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Klik hier.

Wat is Intuïtie?

Intuïtie betekent in het Latijn letterlijk “innerlijk weten”. Het is spontaan weten, inzicht en innerlijke bewustwording. Het is een natuurlijk creatief vermogen dat bij ieder mens aanwezig is.

Intuïtie kun je niet manipuleren, maar de ontvankelijkheid voor intuïtie is wel te trainen. In plaats van passief af te wachten op inspiratie en inzicht kun je je intuïtieve vermogen bewust aanspreken en ontwikkelen. Intuïtieve ontwikkeling betekent een steeds beter onderscheid leren maken tussen feiten, ideeën, emoties, overgenomen meningen en de interpretaties daarvan. Bewustzijn creëert helderheid en rust.

Wat kun je met Intuïtie?

Intuïtie biedt een breder perspectief.

Ontwikkeling van je intuïtieve waarneming vergroot het inzicht in dagelijkse processen. Het geeft je de handvatten om vragen, problemen en uitdagingen aan te pakken. Je rationele en intuïtieve kwaliteiten ondersteunen elkaar. Je gaat op deze manier een nieuwe en verfrissende dialoog aan met jezelf en je omgeving.

Intuïtie verhoogt zelfkennis, invoelings- en samenwerkings­vermogen. Cursisten ervaren hun toegenomen intuïtieve vaardigheden vaak als doorslaggevend voor hun creativiteit, lichamelijk welzijn en voldoening in werk en relaties.

Wat leer je tijdens de opleiding?

 • Hoe je intuïtie als praktisch toepasbaar instrument doelgericht kunt inzetten, zowel privé als professioneel.

 • Hoe je op een praktische manier je intuïtie en creativiteit stimuleert.

 • Hoe je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen in jezelf kunt vinden.

 • Hoe je meer balans en innerlijke rust kunt krijgen.

 • Voor (hoog)sensitieven: hoe je jouw (hoog)sensitiviteit en zelfbescherming kunt integreren in de hectiek van elke dag.

 • In het vierde jaar leer je ‘aurareaden’ of ‘intuïtie practitioner’ professioneel in de praktijk te brengen.

Methode en uitgangspunt van de opleiding

De unieke lesmethode “effectieve intuïtie” is 35 jaar geleden ontwikkeld door Carolina Bont, oprichtster van het Centrum en auteur van diverse succesvolle boeken. De methode bestaat uit geavanceerde intuïtieve methoden, psychotherapeutische kennis, awareness, mindfulness-training en praktische oefeningen.

Ons uitgangspunt is dat alle ontwikkeling ontstaat door in de praktijk steeds subtieler te leren ervaren op welke manier je je eigen potentieel belemmert en hoe je de ontwikkeling van dat potentieel juist kunt stimuleren.

In de opleiding Intuïtie Practitioner ga je direct aan de gang om je intuïtie diepergaand en bewuster aan spreken. Dit gebeurt o.a. door het lezen van energie, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in een aurareading.

In de opleiding oefen je dit subtielere waarnemen bij jezelf en met elkaar. Een interessante leerervaring die je de mogelijkheid biedt om je leven en jezelf op andere en nieuwe manieren te bekijken. Energetisch waarnemen (zoals een aurareading geven) als middel om je eigen intuïtie aan te scherpen. En deze niet alleen krachtiger maar ook praktischer bruikbaar te maken.

Opzet van de opleiding

Tijdens de Opleiding Intuïtie Practitioner leer je gebruik te maken van jouw intuïtie door dit direct in te zetten bij het ‘lezen’ van energie, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in een aurareading.

De opleiding Intuïtie Practitioner bestaat uit vier op elkaar aansluitende leerjaren. Elke leerjaar vormt een afgerond geheel. Na afronding van elk leerjaar kun je besluiten of je gelijk verder wil gaan, even wil wachten of dat het bereikte voldoende voor je is. Een persoonlijk advies van de docenten kan je helpen bij deze keuze.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die hun intuïtieve intelligentie willen ontwikkelen. En tevens hun intuïtie, zowel professioneel als persoonlijk, op een praktische en constructieve manier willen verbinden met de dagelijkse realiteit en hun (hoog)gevoeligheid als kracht en kwaliteit willen leren inzetten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Hoogsensitieve personen. Door hun hoogsensitiviteit hebben zij vaak een sterke intuïtie, maar is het leren inzetten daarvan een belangrijk aandachtspunt. Zelfbescherming als vaardigheid gaat hand in hand met intuïtieontwikkeling en is sowieso essentieel voor hoogsensitieve personen.
 • Professionals die met mensen werken, snel de juiste besluiten moeten kunnen nemen, onder werkdruk staan. Zij leren hoe ze hun intuïtie kunnen ontwikkelen ten behoeve van hun cliënten. En om bij specifieke situaties een goede inschatting te kunnen maken.  Geleerd wordt om subtiele  intuïtieve signalen te herkennen en om te zetten in adequaat handelen.
 • Personen die in het verleden al eens een burnout hebben gehad en het risico lopen om weer burned out te raken. Hoogsensitieve personen hebben gemiddeld genomen een grotere kans op een burn out.
 • Personen die in hun werk een grote kans hebben op emotionele overprikkeling of zich meer dan gemiddeld aantrekken waar ze mee worden geconfronteerd. Denk hierbij aan coaches, psychologen of soortgelijke professies waarbij men zich de problemen of het leed van de cliënt persoonlijk kan aantrekken. Dit geldt ook voor personen in (para)medische beroepen of ieder ander mensgericht beroep waarin men in aanraking komt met persoonlijk leed van anderen. Tijdens de opleiding Intuïtie Practitioner leert men een uitgebreid scala aan zelfbeschermingstechnieken.
 • Personen die het beste uit zichzelf en hun leven willen halen

Wat kun je met deze opleiding?

Wij leiden mensen op die in hun persoonlijke en professionele leven intuïtie als praktisch toepasbaar instrument doelgericht inzetten.

Intuïtie wordt dan zoal toegepast in interactie, communicatie, bij het doorgronden en oplossen van problemen, bij innovatie, in het leiden en begeleiden van zichzelf en anderen, in het vergroten van geluksbeleving voor zichzelf en anderen.

De eerste drie lesjaren staan in het teken van je persoonlijke ontwikkeling en de verbinding van het geleerde met je dagelijks leven zoals werk en relaties. Zowel in je privéleven als in je professionele leven merk je hiervan vrijwel direct het effect.

Het professionalisatiejaar (4e) leerjaar staat in het teken van verdieping en professionalisering en biedt de mogelijkheid om tot professioneel aurareader of professioneel Intuïtie Practitioner geschoold te worden. Er is alle ruimte in dit laatste jaar om te zien welke beroepsuitoefening het meeste bij je past. Het verschil met de eerste drie jaren is dat je in dit professionalisatiejaar leert om energie te lezen en gebruik te maken van je intuïtie en (hoog)sensitiviteit en dat je dit als een op zichzelf staand beroep kunt uitoefenen of dieper verankeren in je bestaande werk.

1e jaar - Basis Intuïtie Practitioner

In dit eerste leerjaar ben je intensief bezig ieder chakra (energiecentrum) in je aura te ontwikkelen. Elk van de zeven chakra’s staat voor een ander bewustzijnsniveau. Als een chakra zich ontwikkelt, wordt je je meer bewust van dat niveau en de daarmee verbonden thema’s.

Door de praktische manier van werken en de stimulerende samenwerking met medecursisten bieden deze lessen, die helemaal geënt zijn op situaties in je dagelijkse leven, een krachtige stimulans om meer gebruik te maken van de inspirerende invloed van je intuïtie.

De lesstof bevat onder andere:

 • Subtieler waarnemen (energetisch bewustzijn ontwikkelen) en het helen van je eigen energiegebied
 • Het vergroten van je emotionele intelligentie en de potentie van hooggevoeligheid herkennen en toepassen
 • Je motivaties t.a.v. je doelstellingen verhelderen. Daadkrachtiger worden en inspiratie opdoen
 • Creatief gebruik maken van dromen
 • Vrijer zijn, jezelf beschermen tegen ongewenste invloeden (zowel werk als privé)
 • Bewuster en effectiever communiceren met jezelf en met anderen (zowel werk als privé).
 • Groeien in eigenwaarde en zelfrespect
 • Je intuïtie praktisch toepassen (zowel werk als privé)

2e jaar - Advanced Intuïtie Practitioner

Na het eerste jaar ben je in staat om effectief je eigen energie in te zetten. Kun je veel subtieler waarnemen en tegelijkertijd jezelf veel beter beschermen. Je hebt tools om je intuïtie praktisch en constructief in te zetten zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Je hebt kennis over de werking van de verschillende chakra’s (bewustzijnsniveaus), je eigen aura, de diepere betekenis van de relaties in je leven en wat jouw wensen en doelen zijn in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op dit moment. Je hebt ook inzicht in de input en invloed van wie jij bent op je waarnemingen en hoe je zo objectief mogelijk kunt leren waar te nemen en communiceren.

In het tweede leerjaar ben je toe aan meer specifieke kennis, uitgebreidere theorie en dieper werkende oefeningen die de intuïtieve waarneming verder vergroten.

Een belangrijk terugkerend thema is ruimte maken voor geluk. Leren afstemmen op je intuïtie betekent leren afstemmen op de kracht van het heden. Door het herkennen van negatieve programmeringen en angsten ten aanzien van gelukkig zijn, leer je meer te genieten van wie je bent, met wie je bent en van wat je doet.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De zeven gebieden in de aura
 • Verhoog je creativiteit: nieuwe kanten aan jezelf ontdekken en je mogelijkheden verruimen
 • Flexibeler leren loslaten
 • Karma: de wet van oorzaak en gevolg, “wijsheid heft karma op”

Na dit jaar heb je kennis van diepergaande thema’s en de input daarvan in je dagelijks leven. Een thema als karma kun je integreren en je hebt inzicht in de werking van de verschillende ego’s. Je weet de dynamiek van innerlijke ontwikkeling en bent in staat deze voor jezelf en anderen toe te passen. Het lezen en praktisch duiden van energetische velden heeft zich uitgebreid en is bruikbaar gemaakt op alle levensgebieden.

3e jaar - Lichaamsgericht Intuïtie Practitioner

In het eerste en tweede leerjaar van de opleiding leer je het contact met je lichaam te verbeteren. In het derde leerjaar wordt dit thema nader uitgewerkt door je lichaamsbewustzijn verder te vergroten. Je leert nieuwe vaardigheden om je intuïtie directer en duidelijker in je aura en lichaam waar te nemen. Op deze manier kun je de inzichten dieper tot je door laten dringen, waardoor je de invloed ervan vergroot.

De volgende thema’s ondersteunen dit proces:

 • Inzicht in wisselwerking tussen aura, eigen lichaams¬beelden en je lichaam
 • Efficiënt omgaan met conflicten
 • Evenwicht in je aura voor vitaliteit en een optimaal levensritme
 • De kracht van aanwezig zijn: geïnspireerd, mindful leven
 • Doeltreffend je energie kunnen richten

Na dit derde jaar ben je in staat om de fysieke realiteit spiritueel te ervaren en spiritualiteit te ervaren in de fysieke wereld. Je kent de samenhang tussen je lichaam en je geest en omgekeerd en hebt deze ook ervaren. Je lichaamsbewustzijn is sterk toegenomen en je intuïtie kun je op een nog veel dagelijkser en directere manier toepassen.

4e jaar - Professionalisatiejaar

Ook dit vierde leerjaar staat weer in het teken van je persoonlijke/intuïtieve ontwikkeling en om dit direct te verbinden met je dagelijkse realiteit. Door je intuïtie aan te scherpen, leer je dit nog veel specifieker toe te passen en te integreren in je dagelijks leven. Zowel privé als in je werk.

Na dit traject kun je in welke beroepsgroep dan ook je intuïtie en je eigen kwaliteiten vakkundiger inzetten. In het vierde leerjaar is er tevens de mogelijkheid om te kiezen voor de afstudeerrichting professioneel aurareader.

Voor certificering: om af te kunnen studeren als professioneel aurareader (of als professioneel intuïtie practitioner), dient de cursist een ruim aantal readings (of casussen waarin blijk is gegeven van een heldere en krachtige manier van intuïtie toepassing) van professionele kwaliteit te hebben gegeven volgens eisen van de docent. Ook dient de zelfevaluatie helder en krachtig te zijn en weet de cursist hoe opbouwend kritisch te zijn en te blijven ten opzichte van het eigen functioneren.

Gedurende het vierde jaar heb je geleerd om in de meest uiteenlopende situaties je intuïtie en energetische waarnemingen toe te passen. Je weet hoe je je intuïtieve kanaal moet gebruiken en hoe je ervoor kunt zorgen deze zo zuiver mogelijk te houden. Je hebt inzicht in de energetische werking van de meest uiteenlopende psychische toestanden en ervaringen.

Je weet duidelijk de grens tussen jouw professie en die van een arts, psycholoog of ander beroep uit het sociaal medische werkveld. Je kent de grenzen en waarom je niet op de stoel moet gaan zitten van een andere beroepsgroep dan welke onderwezen wordt bij het gebruik van het geleerde. Je weet wanneer door te verwijzen.

Je kunt het geleerde praktisch en integer integreren in de eigen situatie en werkzaamheden. Wanneer je wilt kun je in dit jaar leren om op een professioneel niveau je intuïtie en waarnemend vermogen te gaan gebruiken als Aurareader of Intuïtie Practitioner.

Ter stimulans om de kwaliteit hoog te houden, is er de Beroepsorganisatie van Aurareaders, waar men zich na certificering kan aansluiten. Door bijscholing en jaarlijkse herregistratie blijft het niveau van professioneel reader gewaarborgd.

Onderwerpen die in dit leerjaar o.a. aan bod komen zijn:

 • Diepgaander de energetische dynamiek leren waarnemen
 • Taalgebruik: hoe verwoord ik mijn intuïtieve waarneming zo helder mogelijk?
 • Hoe richt ik me op de belangrijkste thema’s?
 • Persoonlijke houding en ontwikkeling
 • Waaraan moet een professionele aurareading voldoen?
 • Hoe pas ik mijn intuïtie toe in diverse professionele settings
 • Beroepshouding: ethiek, privacy, discretie, gedragscode voor readers en intuïtie practitioners

STAP-budget

Start deze opleiding met €1.000 subsidie!

Je kan deze opleiding onder voorwaarden nu volgen met €1.000 subsidie.
Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Klik hier.

Data en tijdsinvestering
 • Start in Mei of Oktober
 • 8 lesdagen op locatie van 10.00 tot 16.00 uur per studiejaar; er bestaat de optie om de lessen online te volgen, neem daarvoor contact op voor aanmelding.
 • 1e jaar start najaar 2022: 14 of 15 oktober 2022
  • Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent.
  • Omdat we het belangrijk vinden dat alles wat we op de lesdag bieden en in beweging gebracht wordt, goed kan integreren in het dagelijkse leven, zijn er tussentijdse online Q & A avonden. Deze zijn online.
  • Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • 2e jaar en 3e jaar zijn op dezelfde wijze opgezet als het eerste jaar.
 • 3e jaar: additioneel wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed.
 • 4e jaar kent circa 42 lesuren en minimaal 68 uur studietijd in de vorm van readings, verslaglegging, intervisie en supervisie.
Toetsing
 • Bij de leerjaren 1-2-3-: Toetsing gebeurt na iedere lesdag d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

 • Bij het professionalisatie (4e) jaar zijn er minimaal 10 toetsingsmomenten en meer als de student dit nodig heeft om het einddoel te behalen. Naar aanleiding van elke toetsingsmoment wordt aangeraden een supervisie gesprek te hebben, waarbij persoonlijke leerpunten worden doorgenomen. Dit is een verplicht onderdeel als men gecertificeerd wil worden bij de afsluiting van dit jaar.

Locatie

De lesdagen vinden plaats in het Centrum voor Effectieve Intuïtie in Haarlem en/of zijn online.

Lesgeld

Het lesgeld voor het eerste jaar bedraagt € 1995. In termijnen betalen kan ook en bedraag € 2045; 1 aanbetaling en 8 maandtermijnen die iedere keer per de 15e van de maand moeten worden voldaan.

Keurmerken
Wat zeggen cursisten over de opleiding:

“Deze opleiding Intuïtie Practitioner zou standaard in het basisonderwijs moeten zitten, vind ik. Want hoe fijn is het om via hele praktische oefeningen te leren luisteren naar je eigen innerlijke wijsheid? Dat gun je toch iedereen? Om zo de juiste keuzes voor jezelf te kunnen maken op dagelijkse basis. Deze cursus heeft mij geholpen/ helpt mij om me krachtig te voelen in keuzes maken over stappen die ik wil zetten qua carrière, relaties en manier van leven. Het gaat over vorm geven aan persoonlijk leiderschap. Annette beveel ik daarbij van harte aan als docent. Ze weet je op praktische, respectvolle, doortastende en humorvolle wijze je door je eigen ontwikkeling te gidsen. Ik ben dankbaar dat ik deze opleiding volg en profiteer er elke dag van. En mijn kinderen en omgeving ook”.

- Marjoke de Grijs, adviseur leren en ontwikkelen, coach

“Waar ik voorheen mijn innerlijke stem dikwijls wegredeneerde, heb ik door de lessen van het Centrum voor Effectieve Intuïtie en de begeleiding juist leren vertrouwen op mijn intuïtie. Dat betekende voor mij vaak wel dat ik volledig uit mijn comfort zone moest gaan, omdat ik in het geheel niet (meer) gewend was dat innerlijk weten gewicht te geven. De realisatie dat beide (intuïtie en ratio) elkaar zo goed kunnen aanvullen, is voor mij een enorme verrijking, zowel persoonlijk als professioneel”.

- Wouter van Leij (wetenschapper)

“De opleiding heeft mijn leven veranderd, en daardoor ook het leven van de dierbare mensen om mij heen. Het chakra systeem is oer oud, diep wijs en veel omvattend, waardoor de zelfkennis enorm toeneemt. Tegelijkertijd reikt Annette veel oefeningen aan die de verandering en groei bevorderen die tijdens het aanschouwen van de chakra’s nodig blijken te zijn. Annette is zeer aanwezig met raad, individuele begeleiding, antwoorden op vragen, de juiste richting aangeven. Ze is zeer geduldig, zorgzaam, betrokken, en consequent. Ze verbindt zeer goed het Aardse met het Hemelse, om het zo te zeggen. Ik heb veel oude pijn losgelaten, innerlijke en uiterlijke conflicten opgelost, veel strijd met mezelf opgegeven, ben liefdevoller en zachter geworden, en tegelijkertijd sterker, meer stressbestendig, meer in staat om tegenslagen op te vangen. Mijn leven is harmonieuzer geworden, en in mijn werk en sociaal leven ben ik succesvoller geworden; in mijn huwelijk is meer rust ingetreden. Kan ik iedereen aanraden. Drie jaar lijkt in onze jachtige tijd lang, maar het loont, het is een investering voor het leven”.

- Donca Vianu (psychiater-psychotherapeute)

“Privé en in mijn werk heb ik veel profijt van de persoonlijke ontwikkeling die ik, door het stimuleren van mijn intuïtie, heb doorgemaakt. Als ik met studenten werk heb ik tegenwoordig vrij snel door waar het probleem ligt, bijvoorbeeld als ze iets niet snappen of nog niet doorhebben. Wanneer ik dat dan aangeef kijken ze me vaak perplex aan en begrijpen niet hoe ik dat kan weten. Door de opleiding ben ik meer op mezelf gaan vertrouwen en ben daardoor ook stressbestendiger geworden. Ik heb geleerd meer bij mezelf te blijven en mezelf niet kleiner te maken dan ik daadwerkelijk ben. Door de opleiding en de ontwikkeling die je daar doormaakt, wordt je je bewust dat er meer dimensies zijn waarin dingen spelen. Je gaat meer van het leven zien en ontdekt wat belangrijk en wat bijzaak voor je is. Ik focus me nu veel meer op mijn kwaliteiten en deel meer met anderen. Dat maakt mijn leven een stuk kleurrijker!

- Peter Smient (universitair docent)

Annette van den Berg

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie is opgericht door Carolina Bont in 1985. Carolina is de grondlegger van de “Effectieve Intuïtie” Methode. In 2015 droeg Carolina het Centrum voor Effectieve Intuïtie over aan Annette van den Berg.

Annette van den Berg is hoofddocent, lifecoach en directeur van het Centrum voor Effectieve Intuïtie. Ze heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring met groepsdynamische processen en het richting geven aan en ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling.

De 3- of 4-jarige opleiding aan het Centrum voor Effectieve Intuïtie is uniek in Nederland. Uniek vanwege de “Effectieve Intuïtie” methodiek en uniek omdat het centrum al 35 jaar mensen helpt bij het ontwikkelen van hun intuïtie.

Ja dit is de opleiding voor mij. Ik meld me direct aan!

Wil je meer weten over de opleiding Intuïtie Practitioner? Meld je dan aan voor de Proefles!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Back To Top
error: Deze content is beveiligd